Mon 04/06/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Southridge High School 6:00p 8:00p  Boys Varsity Practice    KM 
 Tue 04/07/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Southridge High School 7:00p 8:00p  Boys Varsity Game Lincoln   KM 
 Wed 04/08/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Salem, Bennett Field 8:00p 9:00p  Boys Varsity Game South Salem   KM